Do dnia 25.04.2021r. nauka odbywa się wyłącznie zdalnie.

    Uczniowie klas IV zobowiązani są oddać książki do biblioteki oraz zwrócić kluczyki do szafki z zachowaniem reżimu sanitarnego 19.04.2021 /poniedziałek/ w godz. 8-15.

    Szafki przed oddaniem klucza należy sprawdzić i opróżnić. W razie zgubienia kluczyka do szafki kaucja wynosi 20zł

info Od dnia 29.03 (poniedziałek) do 9.04 (piątek) sekretariat czynny od 900 - 1200. info

alerts  Do dnia 18.04.2021r. nauka odbywa się wyłącznie zdalnie.

alert  Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym - najwcześniej 8 kwietnia 2021 r.

     W dniu 11 marca 2021 roku uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” zasiedli do współzawodnictwa w rozwiązywaniu zadań olimpijskich.  W zawodach wzięło udział dwóch uczestników w grupie teleinformatycznej oraz pięciu m
uczestników w grupie elektronicznej.

    W naszej szkole gościliśmy zawodników wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów.

    Nad przebiegiem olimpiady czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady pod przewodnictwem przedstawiciela Politechniki Poznańskiej pana dra inż. Radosława Szczerbowskiego.

   Wyniki zawodów II stopnia olimpiady zostaną opublikowane na stronie internetowej www.euroelektra.edu.pl do dnia 5 kwietnia 2021 r.

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Wioletta Pawlak