Biblioteka szkolna łączy tradycję z nowoczesnością.

Książka drukowana nadal pozostaje istotnym źródłem informacji ale nie jedynym. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 11229 woluminów. Bieżąca prenumerata czasopism obejmuje czasopisma branżowe zgodne z profilem szkoły oraz zainteresowaniami nauczycieli i uczniów.

Wraz z rozwojem technologii informacyjnej nastąpiło przekształcenie tradycyjnej biblioteki w centrum multimedialne ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Ponadto czytelnicy (użytkownicy centrum) mają do dyspozycji drukarki, skaner, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe.

Skomputeryzowany system biblioteczny MOL Optivum umożliwia sprawną realizację usług bibliotecznych. W 2016 r. nasza szkoła przystąpiła i realizowała założenia Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka szkolna została doposażona w atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich zainteresowaniom, czytane dla przyjemności.