OBOWIĄZKOWA WERYFIKACJA ADRESU E-MAIL PRZEZ ZDAJĄCYCH W
PORTALU ZDAJĄCEGO:


https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl


Zdający logują się do portalu zdającego w celu weryfikacji poprawności adresu email. Potwierdzenie adresu mailowego spowoduje, że w razie potrzeby resetu hasła przez zdającego, wiadomość z kodem aktywacyjnym zostanie wysłana na potwierdzony przez zdającego adres mailowy. Jak to zrobić w prezentacji: aktualizacja-adresu-email-format-pdf


 

OZNACZENIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

 

TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO

 

 

DEKLARACJE ZAWODOWE

 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

WNIOSEK o wydanie dyplomu zawodowego

 

 

 LINK TESTY EZ