Plan pracy szkoły rok szkolny 2020/2021 oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami ) ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019r.

 • 2 listopada 2020 – poniedziałek dzień po Wszystkich Świętych

 • 4 - 5 stycznia 2021 – poniedziałek , wtorek przed Świętem Trzech Króli

 • 4 maja 2021 – wtorek - egzamin maturalny – j. polski

 • 5 maja 2021 – środa - egzamin maturalny – matematyka

 • 6 maja 2021 – czwartek – egzamin maturalny – j. angielski

 • 7 maja 2021 – piątek matury

 • 4 czerwca 2021 – piątek dzień po Bożym Ciele

 • 22 czerwca 2021 – pisemne egzaminy zawodowe


Plan pracy szkoły rok szkolny 2020/2021

1. Organizacja roku – terminy
 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020
 • Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020
 • Zakończenie I semestru – 22.01.2021
 • Ferie zimowe – 15 luty – 28 luty 2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna –     1 - 6 kwietnia 2021
 • Zakończenie roku szkolnego klas IV   - 30 kwietnia 2021
 • Święta państwowe – 11 listopada 2020, 6 stycznia 2021, 3 maja 2021
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2020
 • Święto Patrona Szkoły –30 kwietnia 2021.
2. Uroczystości szkolne

 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2020
 • Święto Niepodległości – 12 listopada 2020
 • Powstanie Wielkopolskie – 27 grudnia 2020
 • Wigilie –22 grudnia 2020
 • Dzień dziecka – (dzień sportu) – 1 czerwca 2021
 • Studniówka
3. Konkursy przedmiotowe i wycieczki

 • Euroelektra – październik, styczeń
 • „Z elektroniką na ty” – od września do kwietnia
 • Super- matematyk – listopad – styczeń
 • Wycieczki integracyjne klas 1. - wrzesień
 • Wycieczki klasowe przedmiotowe
 • Szkolne mistrzostwa sportowe
 • Turniej klas – cały rok szkolny
4. Egzaminy maturalne:

j. polski       – maja – 4 maja 2021

matematyka – maja – 5 maja 2021

j. angielski   – maja – 6 maja 2021

●   egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – 22 czerwca 2021


5. Szkolenia i obrady rady pedagogicznej – zgodnie z harmonogramem
6. Spotkania z rodzicami – zgodnie z harmonogramem
7. Plan nadzoru pedagogicznego – zgodnie z harmonogramem