Plan pracy szkoły rok szkolny 2021/2022 oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami ) ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022r.

1. Organizacja roku terminy


Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021

Zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca 2022

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2022

Ferie zimowe 17.01.2022 - 30.01.2022

Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022

Zakończenie roku szkolnego klas IV - 29 kwietnia 2022

Święta państwowe 1 listopada 2021, 11 listopada 2021, 6 stycznia 2022, 3 maja 2021, 16 czerwca 2022

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021

Święto Patrona Szkoły 29 kwietnia 2022.


2. Uroczystości szkolne
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021

Święto Niepodległości 10 listopada 2021

Powstanie Wielkopolskie 27 grudnia 2021

Wigilie 22 grudnia 2021

Dzień dziecka (dzień sportu) 1 czerwca 2022

Studniówka

Pasowanie


3. Konkursy przedmiotowe i wycieczki

Euroelektra październik, styczeń

„Z elektroniką na ty” od września do kwietnia

Super- matematyk listopad styczeń

Wycieczki integracyjne wszystkich klas - wrzesień

Wycieczki klasowe przedmiotowe

Szkolne mistrzostwa sportowe

Turniej klas cały rok szkolny

4. Egzaminy maturalne:
- j. polski - 4 maja 2022

- matematyka 5 maja 2022

- j. angielski 6 maja 2022

egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
terminy zostaną ustalone;
1. Szkolenia i obrady rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem

2. Spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramem

3. Plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z harmonogramem