informatyk1

TECHNIK INFORMATYK

Cykl kształcenia: 5 lat;

Języki obce: angielski i niemiecki;

Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;

Egzamin zawodowy: klasa 3 i 5;

Badania lekarskie nie są wymagane;

  

  Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK INFORMATYK:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zadania zawodowe

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług  informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
 • Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta

 • Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
 • Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.
 • Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
 • Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
 • Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi.
 • Projektuje i tworzy bazy danych.
 • Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
 • Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
 • Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.

 
 elektryk1  

TECHNIK ELEKTRYK

Cykl kształcenia: 5 lat;

Języki obce: angielski, niemiecki;

Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;

Egzamin zawodowy: klasa 3 i 5;

Wymagane badania lekarskie;


 

Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK ELEKTRYK:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
 • Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.

Umiejętności absolwenta

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne;
 • wykonać instalacje elektryczne;
 • montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne;
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych;
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej;
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
 • posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem;
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.
 elektronik2

TECHNIK ELEKTRONIK

Cykl kształcenia: 5 lat;

Języki obce: angielski, niemiecki;

Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;

Egzamin zawodowy: klasa 3 i 5;

Wymagane badania lekarskie;


 

Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK:

 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Zadania zawodowe:

 • Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli technicznej.
 • Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
 • Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych:

Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:

 • urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
 • telewizji kablowej i satelitarnej,
 • sieci komputerowych,
 • urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną;
 • instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń;
 • instalować i diagnozować sieci informatyczne;
 • projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe;
 • wykonać i obsługiwać sieci komputerowe;
 • wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi;
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne;
 • przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.