Nauczyciele bibliotekarze
mgr Edyta Jeżyk
mgr Anna Ostałowska

Poniedziałek

8:15 - 15:15

Wtorek

8:15 - 15:15

Środa

8:20 - 15:15

Czwartek

8:15 - 15:15

Piątek

8:15 - 15:15