Nauczyciele bibliotekarze
mgr Edyta Jeżyk
mgr Anna Ostałowska

Poniedziałek

7:30 - 16:00

Wtorek

8:15 - 16:00

Środa

8:15 - 16:00

Czwartek

8:15 - 16:00

Piątek

8:15 - 16:00