Informacje o naborze:

Link do strony nabor:


- BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW -

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r., poz. 1651 ze zm.).