Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 lp

termin

tematyka

 

1

 

7.09.2023

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-V

godz. 17:00 - klasy II-V

godz. 18:00 - klasy I

 

2

16.11.2023

godz. 18.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

/ stacjonarnie /

 

3

14.12.2023

godz. 18.00

Zebrania z rodzicami klas piątych

 

4

25.01.2024

godz. 18.00

Zebrania z rodzicami klas I-IV

 

5

18.04.2024

godz. 18.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

 

  • Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.