Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 lp

termin

tematyka

1

2-3.09.2020

Klasy I-IV wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
2

19.11.2020

godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami
3

17.12.2020

godz. 17.00

Wywiadówki klas czwartych
4

21.01.2021

godz. 17.00

Wywiadówki klas I-III
5

22.04.2021

 godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

 

  • Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.