Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 lp

termin

tematyka

 

1

8.09.2022

godz. 18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV

/ stacjonarnie /

 

2

17.11.2022

godz. 18.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

/ stacjonarnie /

 

3

15.12.2022

godz. 18.00

Zebrania z rodzicami klas czwartych po gimnazjum

/ stacjonarnie lub MS Teams wg. ustaleń z rodzicami z dnia 8.09.2022 /

 

4

 

19.01.2023

godz. 19.00

Zebrania z rodzicami klas I-III i IV po podstawówce

/ stacjonarnie lub MS Teams wg. ustaleń z rodzicami z dnia 8.09.2022 /

 

5

20.04.2023

godz. 18.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

/ stacjonarnie /

 

  • Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.