Strona poprawnie przechodzi test mobilności potwierdzonej przez google.

test mobilnosci

 

WCAG czyli „Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zebrane dziesiątki rekomendacji dotyczących dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron z myślą o zapewnieniu jak najwyższej czytelności dla jak największej ilości grup odbiorców mając tu na uwadze przede wszystkim osoby niepełnosprawne.

Strona została dostosowana do wymogów WCAG.