• dyrektor

   mgr inż Paweł Untermann

  • wicedyrektor
   mgr Daria Pawlaczyk