https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan/

  1. Rodzic przekazuje wychowawcy swój adres e-mail.
  1. Wychowawca wprowadza adres e-mail rodzica do dziennika.
  2. Rodzic otwiera stronę szkoły: zse2.pl
  3. Rodzic uruchamia dzienniczek ucznia klikając „Dziennik” na stronie szkoły.
  4. (opcjonalnie) Rodzic czyta informacje dla rodzica znajdujące się na stronie Dzienniczka (zatytułowane „Rodzicu!”).
  5. Rodzic tworzy swoje hasło dostępu do dzienniczka klikając „Przywróć dostęp”.
  6. Rodzic wpisuje przekazany wychowawcy adres e-mail, klika w kwadracik obok napisu „Nie jestem robotem” (ewentualnie rozwiązuje rebus), a następnie klika wyślij wiadomość.
  7. Po zalogowaniu się na pocztę należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości w celu utworzenia hasła dostępu do dzienniczka.
  8. Po utworzeniu hasła logujemy się do Dzienniczka wpisując swój adres e-mail i utworzone hasło (Uwaga: hasło trzeba zmieniać co 30 dni, klikając na ekranie logowania „Zmień hasło”).
  9. W razie problemów należy kontaktować się z wychowawcą (wychowawca powinien sprawdzić, czy adres e-mail jest wpisany i czy jest wpisany poprawnie, jeśli to nie pomoże wychowawca zgłasza się do administratora dziennika z potwierdzonym przez rodzica adresem e-mail).