Z przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka po raz kolejny uzyskał dofinansowanie ze środków POWER na realizację zagranicznych praktyk zawodowych, w ramach Projektu 2020-1-PL01-KA102-078688 "Elektryk" w Europie IV - międzynarodowe praktyki szansą na rozwój młodego człowieka.

Projekt zakłada udział uczniów klas III o specjalności technik informatyk, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech (Bolonia) i w Hiszpanii (Saragossa) w lutym 2022 oraz w kwietniu 2022.

Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego poprzez realizację mobilności zagranicznych dla uczniów - praktyki dla 28 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach oraz 28 praktyk w firmach z Hiszpanii. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów technikum.

Cele szczegółowe projektu:

- rozwój kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowym zespole, poznanie innych metod zarządzania oraz nowych programów i sprzętów wykorzystywanych w ich pracy,

- zwiększenie świadomości i potrzeby nauki przez całe życie - lifelong learning (poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy naukę języka angielskiego),

- wzrost motywacji do nauki języków obcych jako szansy na zaistnienie na rynku pracy,

- wzrost poziomu świadomości międzykulturowej oraz tolerancji,

- uatrakcyjnienie oferty praktyk zawodowych,

- poprawa jakości i skuteczności edukacji,

- kontynuacja współpracy międzynarodowej.

Dodatkowo projekt przyczyni się do promocji mobilności międzynarodowych w Poznaniu i w całym województwie wielkopolskim.

Dzięki realizacji niniejszego projektu zamierzamy zrealizować część z celów i potrzeb wyszczególnionych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Dzięki działaniom zaplanowanych w projekcie poprawimy poniższe obszary działalności naszej szkoły:

- dostępność udziału w projektach zagranicznych dla uczniów i kadry dydaktycznej,

- kompetencje językowe uczniów i nauczycieli,

- wymiar europejski organizacji,

- świadomość międzykulturową uczniów,

- modernizacja programu kształcenia zawodowego o standardy europejskie.

Realizacja projektu będzie składać się z trzech głównych etapów:

1. Przygotowanie przed wyjazdem:

- językowe: angielski (obie grupy), hiszpański (grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii) lub włoski (grupa wyjeżdżająca do Włoch),

- kulturowe,

- pedagogiczne,

2. Realizacja – praktyki zagraniczne,

3. Ewaluacja.

Potwierdzenie udziału w projekcie:

- Dokument Europass Mobilność,

- Certyfikat potwierdzający odbycie zagranicznych praktyk.