Dofinansowanie z Programu PO WER na realizację międzynarodowych praktyk zawodowych we Włoszech i w Hiszpanii.

Z przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka po raz drugi uzyskał dofinansowanie ze środków POWER na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Informacje o projekcie:

Beneficjent: Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań

Tytuł: ”Elektryk” w Europie II - międzynarodowe praktyki szansą na rozwój młodego człowieka

Źródło finansowania: Staż będzie zrealizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Partnerzy zagraniczni – organizacje pośredniczące: Mundus z Hiszpanii oraz Uniser z Włoch

Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego przez wprowadzenie europejskiego planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli organizując staże dla 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach, oraz 24 staże w firmach z Hiszpanii. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów technikum.

Cele szczegółowe projektu:

- rozwój kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowym zespole, poznanie innych metod zarządzania oraz nowych programów i sprzętów wykorzystywanych w ich pracy,

- zwiększenie świadomości i potrzeby nauki przez całe życie - lifelong learning (poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy naukę języka angielskiego),

- wzrost motywacji do nauki języków obcych jako szansy na zaistnienie na rynku pracy,

- wzrost poziomu świadomości międzykulturowej oraz tolerancji,

- uatrakcyjnienie oferty praktyk zawodowych,

- poprawa jakości i skuteczności edukacji,

- rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.

Planowane terminy mobilności to:

Hiszpania, Włochy – październik-listopad 2019 r.

Hiszpania, Włochy – marzec 2020 r.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech głównych etapów:

1. Przygotowanie przed wyjazdem:

- kulturowe,

- pedagogiczne,

- językowe: angielski (obie grupy),hiszpański (grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii) lub włoski (grupa wyjeżdżająca do Włoch),

2. Realizacja – praktyki zagraniczne,

3. Ewaluacja.

Potwierdzenie udziału w projekcie:

- Dokument Europass Mobilność,

- Certyfikat potwierdzający odbycie zagranicznych praktyk.

logo wiedza edukacja rozwoj 300