Z pewnością wielu z Was czeka na informacje dotyczące tegorocznego konkursu  „Z ELEKTRONIKĄ NA TY”.  W tym roku będzie to już trzynasta edycja.

ADRESACI KONKURSU: uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2

CEL: rozwijanie praktycznych umiejętności technicznych

FORMA: prace praktyczne np. układy, urządzenia, makiety, gabloty, autorskie oprogramowanie,

filmy, prezentacje, animacje, pomoce naukowe z dziedziny elektryki, elektroniki, energetyki lub informatyki

TERMIN: do 15 kwietnia 2021 roku.

NAGRODY: Sponsorem nagród jest Oddział Poznański Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 kwietnia 2021 r.

Mottem tegorocznego konkursu niech będą następujące słowa:

NIE MOŻNA WYCZERPAĆ KREATYWNOŚCI. IM WIĘCEJ JEJ UŻYWASZ, TYM WIĘCEJ JEJ MASZ.

Zgłoszenia prac konkursowych poprzez dziennik elektroniczny przyjmuje:

KOORDYNATOR Wioletta Pawlak

euro elektra

Harmonogram przebiegu zawodów okręgowych 23.EUROELEKTRY w dniu 11 marca 2021r. w ZSE Nr 2 w Poznaniu.

Godzina:

  • 11:30 - rejestracja uczestników (hol)
  • 11:45 - zebranie członków Komitetu Okręgowego Olimpiady (aula)
  • 11:55 - otwarcie zawodów przez dyrektora ZSE Nr2 (aula)
  • 12:00 – 14:00 - zawody (aula)
  • 14:00 – 14:05 - podsumowanie przebiegu zawodów przez członków Komitetu Okręgowego

Uczestników prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 11:30.

Koordynator Olimpiady

Wioletta Pawlak

   siedzisko
Dnia 29.01.2021 o godzinie 16:00 na platformie Teams odbyło się kolejne posiedzenie online Samorządu Uczniowskiego, na którym wspólnie wypełnialiśmy wniosek o dofinansowanie dla naszej szkoły z Funduszu Samorządów Uczniowskich. Celem konkursu jest wspieranie projektów młodzieżowych przygotowanych przez zarządy samorządów uczniowskich oraz społeczność uczniowską.

   Planujemy stworzenie na terenie szkoły Kącika Relaksu. Nasz "Relaks po Świcie", bo tak go nazwaliśmy, ma się składać z 10 siedzisk i 3 stołów z palet EURO. Dodatkowo planujemy zakup piłkarzyków.

Warto dodać, że jest to nasz pierwszy udział w takim konkursie zorganizowanym przez Miasto Poznań.

Nie ukrywamy, że kiedy konkurs zostanie pozytywnie rozstrzygnięty i otrzymamy dofinansowanie będą potrzebne dodatkowe pary rąk do wspólnej pracy przy tworzeniu naszego Kącika Relaksu.

Jesteśmy liczną szkołą, to my ją tworzymy. Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie!

                                                                                                          Wiktoria Kornosz SU

Wyniki głosowania uczniów ZSE Nr 2 na nasz pomysł na istagramie SU (@zse2su):

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Harmonogram

Arkusze dostępne na stronie https://cke.gov.pl/

 
2

alert Zajęcia od 8 lutego 2021r. obowiązuje nowy plan po zmianach. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym planem. Zmiany dotyczą klas 1C, 3B, 3C.

W dniach 3-5.03.2021r. odbędzie się w szkole test diagnostyczny w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego wg harmonogramu:

3.03. – j. polski godz. 9:00

4.03. – matematyka godz. 9:00

5.03. – j. angielski godz. 9:00

Matura próbna zostanie przeprowadzona zzachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Uczniowie przychodzą do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem matury próbnej.

Wyciąg z wytycznych dotyczący organizowania i przeprowadzania w 2021
r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do
egzaminu maturalnego.  - do pobrania w pdf

euro elektra1

    W dniu 6 listopada 2020 roku odbył się pierwszy etap zawodów 23. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, przeprowadzanej każdego roku w naszej szkole. Organizatorem ogólnopolskiej olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Zgodnie z regulaminem Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” problematyka zawodów obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych, obowiązujących w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodach:
– technik elektronik
– technik elektryk
– technik telekomunikacji
– technik teleinformatyk.
     W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną zawody odbyły się po raz pierwszy na platformie internetowej.
W naszej szkole udział w XXIII. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” wzięli uczniowie klas trzecich i czwartych, uczący się w zawodzie technik elektronik i technik informatyk, po dwóch z każdego zawodu.
Wszyscy nasi reprezentanci w przebojowy sposób przeszli do zawodów drugiego stopnia, których termin jeszcze nie został podany przez organizatorów.

Maksymilianie, Szymonie, Krystianie i Miłoszu serdecznie Wam gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!
Szkolny Koordynator Olimpiady- Wioletta Pawlak