Zajęcia na hali oraz sali gimnastycznej. Spotkanie koła szachowego.