• od 13 lutego/poniedziałek - klasy drugie -15:20 - 16:05, sala 122;
  • od 15 lutego/środa - klasy: 1B, 1C, 1D - 8:20 - 9:05, sala 121