Informacje i kryteria naboru do technikum oraz szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2020r.