Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru świadectwa ukończenia kl. IV. Odbędzie się to dnia (piątek) 24.04.2020 w godzianch od 900 do 1100 z zachowaniem wszystkich wymaganych obostrzeń (maseczka, ilość osób w pomieszceniu, itp.). Odbiór świadectw jest możliwy tylko po rozliczeniu się z książek i kluczyka do szafki. Uczniowie, którzy nie mają potrzeby odbioru świadectw mogą to uczynić na koniec roku szkolnego (czerwiec).