Możliwość odbioru książek i zeszytów ze szkoły w czwartek 26.03 w godzinach od 9.30 do 11.00.