SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311408 technik elektronik
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 06 Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych
E 20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311303 technik elektryk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E 24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311307 technik energetyk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
E 23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
351203 technik informatyk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami