W związku z par 18 ust. 2 rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zajęcia zostają zawieszone w dniach od 11.03.2020 do 10.04.2020r.


Od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 INSTRUKCJE ZAKŁADANIA KONT NA PLATFORMIE ZAWODOWCY.ORG W ZAKŁADCE: Platforma e-learning


Apel do nauczycieli, uczniów i rodziców

   Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czym mierzy się dzisiaj świat, Polska, w obliczu jakiego wyzwania stanęliśmy, także jako lokalna społeczność Poznania i Wielkopolski. Dzisiaj odpowiedzialność i solidarność nabierają wyjątkowego znaczenia.
   Dlatego apelujemy o zaangażowanie i wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, który został przemianowany na szpital zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoW-2.
Pieniądze można przekazywać bezpośrednio na konto szpitala:

58 1020 4027 0000 1302 1411 5358