W dniu 7 listopada uczniowie ZSE NR 2 zasiedli w ławach szkolnej auli do pierwszego etapu ogólnopolskiej 22 edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Młodzież rozwiązywała zadania testowe z tematyki elektrycznej, elektronicznej

i telekomunikacyjnej. Na podstawie min naszych zawodników wnioskować można, że tegoroczne zadania do łatwych nie należały.

Wyniki pierwszego etapu Olimpiady podane zostaną w miesiącu grudniu na stronie www.euroelektra.edu.pl. Wtedy to dowiemy się, kto przystąpi do kolejnego etapu.

Drugi etap Olimpiady dla regionu Wielkopolski odbędzie się tradycyjnie w naszej szkole

w dniu 7 stycznia 2020 roku.

Szkolny koordynator Olimpiady

Wioletta Pawlak