W dniu 15 października uczniowie z klasy 2E kształcący się w zawodzie technik elektronik wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych panią Wiolettą Pawlak odwiedzili firmę Veolia Energia Poznań SA. Elektrociepłownia między innymi produkuje energię elektryczną, cieplną, media przemysłowe oraz zapewnia obsługę techniczną instalacji w aglomeracji poznańskiej.

Na początku wizyty zgodnie z zasadami BHP każdy uczestnik wycieczki wyposażony został w oznakowaną kamizelkę i kask oraz stopery przeciwhałasowe do uszu, konieczne podczas zwiedzania maszynowni. Przed wyjściem na teren elektrociepłowni uczniowie zapoznali się z prezentacją o firmie oraz obejrzeli film o procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Następnie wszyscy udali się pod opieką przewodnika na edukacyjno-zawodoznawczy spacer po elektrociepłowni, zapoznając się z głównymi węzłami procesu produkcyjnego. Uczniowie dowiedzieli się jakie paliwa są tutaj stosowane, w jaki sposób rozładowuje się zamrożony węgiel z wagonów kolejowych, dlaczego kocioł wisi, a nie stoi, co to jest emisja niska i wysoka, dlaczego wodę barwi się na zielono, jak zapobiega się samozapłonowi „czarnego złota”, jak firma dba o środowisko oraz usłyszeli sporo innych ciekawych informacji.

Obecnie w Veolia pracuje już wielu absolwentów naszej szkoły.

Wycieczka pozostawiła na długo pozytywne wrażenia w pamięci jej uczestników.