4 października uczniowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w rajdzie szkolnym, któremu patronowało (SEP) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Poznaniu oraz firma VEOLIA. Spotkanie uczestników nastąpiło przed budynkiem szkolnym. Organizatorzy przedstawili regulamin oraz przekazali klasom zadania do wykonania na trasie. Zwycięska klasa IVA została uhonorowana dyplomem oraz nagrodą w postaci biletu do kina.