W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26 września Europejskim Dniem Języków (EDJ). Z tej okazji organizowane są różnorodne wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole klasy pierwsze wzięły udział w dwóch lekcjach języka angielskiego przybliżających tematykę Europejskiego Dnia Języków, a efekty ich pracy na tych zajęciach można było podziwiać w formie plakatów, które ozdobiły gazetki ścienne w wielu miejscach w szkole.

Ponadto na dużej przerwie odbyła się sonda korytarzowa, w której uczniowie i nauczyciele odpowiadali na dwa następujące pytania:

W ilu i jakich językach obcych potrafisz powiedzieć „dzień dobry” ?

W ilu i jakich językach obcych potrafisz policzyć do trzech?

Z 50 uczniów, którzy wzięli udział w sondzie, wszyscy z nich potrafili wykonać wspomniane wcześniej zadania zarówno w języku angielskim jak i niemieckim, co oznacza, że nauka tych dwóch języków obcych w naszej szkole nie idzie jednak w las J. Niektórzy uczniowie potrafili przywitać się i policzyć w języku hiszpańskim, włoskim, rosyjskim lub francuskim. Znaleźli się jednak też tacy uczniowie, którzy zaskoczyli nas swoją znajomością mniej popularnych języków takich jak Japoński, Czeski czy Węgierski. Okazuję się więc, że mając umysł ścisły można być otwartym na wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Oprócz tego dwóch reprezentantów każdej klasy wzięło udział w konkursie wiedzy o języku polskim, angielskim i niemieckim. Konkurs miał formę prezentacji w Prezi i zawierał 3 pytania z języka polskiego, 3 pytania z języka angielskiego i 3 pytania z języka niemieckiego. Pytania były dużym zaskoczeniem dla niektórych uczniów, a nawiązywały głównie do wiedzy o danym języku. Trzy pierwsze miejsca na podium zajęły następujące klasy:

klasa 2B          I miejsce

klasa 4A          II miejsce

klasa 3C          III miejsce

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy do świętowania Europejskiego Dnia Języków w przyszłym roku.

Kamila Hejdysz i Alicja Horowska