• 8:20 sprawdzenie obecności przez nauczycieli na boisku szkolnym
  • 8:30 rozpoczęcie rajdu na boisku szkolnym
  • 8:35 przedstawienie regulaminu rajdu oraz przekazanie instrukcji i wytycznych dotyczących przebiegu dnia
  • 8:45 start poszczególnych klas z I punktu kontrolnego na boisku szkolnym
  • ok. godz. 12:30 posiłek na boisku szkolnym
  • ok. godz. 13:00 podsumowanie wyników i zakończenie rajdu na boisku szkolnym

Życzymy wszystkim udanej zabawy

Daria Pawlaczyk
Paweł Untermann