Dnia 4.10.2019 [piątek] ODBĘDZIE SIĘ RAJD ZSE2 dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Regulamin rajdu zamieszczono w stopce: czytaj wiecej.
Wszystkie klasy prosimy o wcześniejsze  przygotowanie odpowiednich materiałów niezbędnych do wykonania zadań na trasie:

  • miara krawiecka
  • pusty słoik z zakrętką
  • ołówek
  • długopis

                                                                      Daria Pawlaczyk
                                                                      Paweł Untermann

 REGULAMIN RAJDU

  1. Cel główny: Pobudzanie ciekawości do poznawania świata, jego bogactwa i piękna. Poznanie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia.
  2. Cele szczegółowe:

- wzajemne poznawanie i dalsza integracja zespołów klasowych (relacje zwrotne: „uczeń – uczeń”, „uczeń - nauczyciel”),

- rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów,

- wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym poprzez kształtowanie pożądanych cech osobowości: postaw i zachowań powszechnie uznanych i akceptowanych społecznie,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,

- poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, historii, kultury -    uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody i jej walory naturalno-zdrowotne oraz na umiejętne korzystanie z jej zasobów,

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

- popularyzacja turystyki i krajoznawstwa

- wyrabianie umiejętności czytania mapy

- rozwijanie twórczego myślenia

- rozpowszechnianie przydatności zagadnień elektrycznych w każdej sytuacji

- ćwiczenie umiejętności zdobywania informacji

3. Niezbędne wyposażenie: wygodne buty, ubiór odpowiedni do pogody, dobry humor, napoje we własnym zakresie, długopis, ołówek, miara krawiecka, słoik z zakrętką.

4. Zasady bezpiecznego zachowania się na rajdzie

- Zatrzymujemy się na postojach wyznaczonych przez opiekuna.

- Zgłaszamy natychmiast wszelkie niedyspozycje opiekunowi.

- W czasie wędrówki nie łamiemy gałęzi, nie niszczymy roślin.

- Nie wyrzucamy niepotrzebnych rzeczy, tylko zabieramy je ze sobą.

    - Zachowujemy się cicho i spokojnie.

    - Trasę pokonujemy tempem dostosowanym do najsłabszych uczestników rajdu.

 

5. Co zabrać ze sobą na wycieczkę?

-   Na rajd ubieramy się w strój sportowy: wygodne buty-adidasy, trapery (nigdy nie ubieramy butów, w których jeszcze nie chodziliśmy) kurtkę przeciwdeszczową (w zależności od pogody),

-  Zabieramy ze sobą plecak (może być szkolny), dokumenty np. legitymację lub pieniądze wkładamy do foliowego worka by zabezpieczyć przed zamoknięciem.

6. Scenariusz rajdu:

- Na trasę rajdu wyruszają grupy – poszczególne klasy wraz z opiekunem- wychowawcą . Na trasie uczniowie pod opieką nauczyciela, wykonują zadania związane tematycznie z terenem, z zakresu dowolnych dziedzin nauki: biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki czy nawet języków obcych, historii, instalacji elektrycznych, przygotowane w formie karty pracy. Wszystkie zadania są punktowane i oceniane na mecie przez komisję.

- Grupy wychodzą sprzed szkoły w odstępach co najmniej pięciominutowych, aby nie stwarzać tłoku na trasie i na poszczególnych punktach kontrolnych. Przy starcie otrzymują regulamin rajdu, kartę pracy i niezbędne przybory. Na trasie wykonują określone zadania. Po przyjściu na metę oddają karty pracy do oceny przez komisję sprawdzającą. Komisja zlicza uzyskane punkty i przyznaje kolejne miejsca.

7. Regulamin rajdu:

  1. Rajd rozpoczyna się startem z boiska szkolnego. Każda klasa wyrusza o wyznaczonej godzinie i przemierza wyznaczoną trasę. Na starcie grupy odbierają plan z trasą, kartę zadań, kartę punktacji. Uczniowie zabierają ze sobą długopis, linijkę, ekierkę, słoik z nakrętką coś do picia.
  2. Kartę zadań pisemnych należy wypełnić na trasie i wypełnioną oddać na mecie.

Daria Pawlaczyk

Paweł Untermann