Plan lekcji po zmianach obowiązuje od dnia: 9 września 2019.