Nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 dziękują rodzicom za wsparcie w trudnym okresie strajku.