Rezygnacje z zajęć wychowania do życia w rodzinie należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 10 stycznia. Brak rezygnacji oznacza chęć uczestniczenia w zajęciach. Realizacja zajęć nastąpi w II semestrze br. szkolnego. Druki rezygnacji do pobrania ze strony szkoły w zakładce dokumenty.