Dla klas trzecich biblioteka przygotowała konkurs literacki, tym razem dotyczący „Pana Tadeusza”.

Wyłonieni zawodnicy zmagali się tekstem a potem „komisja” ustanowiła zwycięzców. Na uwagę zasługuje klasa IIId –I miejsce, klasa IIIa – II miejsce i IIIc – trzecie miejsce. Każdy zawodnik otrzymał skromną nagrodę (kajecik do własnych notatek, prób pisarskich );były nawet tzw. nagrody pocieszenia. Wszystkim bardzo dziękujemy i gratulujemy zwycięstwa!