Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.