Biblioteka szkolna ZSE Nr 2 ogłasza szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „PO(MOC) Z KSIĄŻKI”.
 
Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie – jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół - pisał Jarosław Iwaszkiewicz.
 
Książki sprawiają, że inaczej patrzymy na siebie i otaczających nas ludzi. Pomagają lepiej zrozumieć siebie i innych, rozmawiać o tym, co trudne.
Zapraszamy chętnych uczniów ZSE Nr 2 do udziału w konkursie polegającym na napisaniu pracy w dowolnej formie literackiej, np: esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, list na temat książki, dzięki której czytelnik odważył się porozmawiać z bliskimi o swoim problemie, spojrzał na swoje relacje z innej perspektywy, poznał siebie lepiej. Książka z gatunku: powieść, reportaż, esej, opowiadanie, poradnik i inne.
 
Prace konkursowe należy przekazać do biblioteki szkolnej do dnia 10 stycznia 2020 r.
Laureatów (1-3 miejsce) wyłoni komisja. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Wyróżnione prace zostaną nagrodzone książkami wskazanymi przez zwycięzców konkursu.

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 serdecznie zaprasza chętnych uczniów do udziału w konkursie na projekt graficzny strony tytułowej do kroniki szkolnej. Uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2.    Wymagania:
 1. Projekt wykonany w dowolnym programie graficznym;
 2. Praca indywidualna;
 3. Format projektu A-4;
 4. Margines z lewej strony 3,5 cm, pozostałe wg uznania;
 5. Elementy graficzne nawiązujące do specjalności szkoły, np. zdjęcie, napis o charakterze technicznym;
 6. Projekt w formatach: źródłowym (możliwość edytowania) i jpg;
 7. Treści obowiązkowe:
 • tytuł: KRONIKA,
 • pełna nazwa szkoły: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im ks. Piotra Wawrzyniaka,
 • miejscowość: Poznań,
 • rok szkolny: 2019/2020;

8. Projekty należy przekazać do biblioteki szkolnej do dnia 29 listopada br.;

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:
Edyta Jeżyk
Barbara Krupińska