Nauczyciele bibliotekarze
mgr Edyta Jeżyk
mgr Anna Ostałowska

Poniedziałek

7:30 - 14:30

Wtorek

8:20 - 14:30

Środa

8:30 - 14:30

Czwartek

8:30 - 14:30

Piątek

7:30 - 14:30