TECHNIK ENERGETYK - broszura

 

Kwalifikacje w zawodzie:
EE.24 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.25 -Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 

Technik energetyk jest zawodem, którego wprowadzenie spowodowane zostało zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształcimy kadrę techniczną i przygotowujemy ją do wykonywania zadań z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki cieplnej i elektroenergetycznej, stosowanych w elektrociepłowniach.

TYLKO U NAS zawód technik energetyk objęty jest patronatem firmy VEOLIA

veolia

Jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu, której uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładzie wytwarzającym i przesyłającym energię cieplną do budynków (Veolia –elektrociepłownia Karolin).

 

 

Zadania zawodowe:

 • Nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii.
 • Prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami.
 • Nadzorowanie i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.
 • Przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych.
 • Użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Umiejętności absolwenta:

 • Projektowanie układów hydraulicznych, cieplnych i elektroenergetycznych.
 • Wykonywanie remontów maszyn i urządzeń energetycznych.
 • Instalowanie urządzeń cieplnych, elektrycznych i napędowych.
 • Wykonywanie pomiarów w procesach cieplnych i energetycznych.
 • Posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy..
 • Podejmowanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej.
 
 

TECHNIK INFORMATYK - broszura

 

Kwalifikacje w zawodzie:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami i bazami danych

Zadania zawodowe

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
 • Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta

 • Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
 • Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.
 

TECHNIK ELEKTRYK - broszura


Kwalifikacje w zawodzie:

EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterująceji pomiarowej.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układówenergoelektronicznych.
 • Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.

Umiejętności absolwenta

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.
 

TECHNIK ELEKTRONIK - broszura


Kwalifikacje w zawodzie:

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Zadania zawodowe

 • Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli technicznej.
 • Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
 • Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych

Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:

 • urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
 • telewizji kablowej i satelitarnej,
 • sieci komputerowych,
 • urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta

 

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:

 • posługiwać się terminologią zawodową,
 • wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną,
 • instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • instalować i diagnozować sieci informatyczne,
 • wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,
 • wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,
 • projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe,
 • przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.

ELEKTRYK - broszura

Kwalifikacje w zawodzie:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadania zawodowe

§ Pomiary badań i kontroli.

§ Wykonywanie instalacji elektrycznych.

§ Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.

§ Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.

§ Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Umiejętności absolwenta

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:

§ zaprojektować proste układy elektryczne

§ wykonać instalacje elektryczne

§ montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne

§ odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych

§ wykonywać pomiary instalacji elektrycznej

§ zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

§ wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.