Plan pracy szkoły rok szkolny 2019/2020 oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami ) ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019r.

 • 2 styczeń 2020 – czwartek
 • 3 styczeń 2020 – piątek
 • 10 styczeń 2020 – piątek pisemne egzaminy zawodowe
 • 31 październik 2019 – czwartek dzień przez Wszystkimi Świętymi
 • 4 maja 2020 – poniedziałek - egzamin maturalny – j. polski
 • 5 maja 2020 – wtorek - egzamin maturalny – matematyka
 • 6 maja 2020 – środa – egzamin maturalny – j. angielski
 • 23 czerwca 2020 – pisemne egzaminy zawodowe 
 • 12 czerwca 2020 – piątek dzień po Bożym Ciele

Plan pracy szkoły rok szkolny 2019/2020

1. Organizacja roku – terminy
 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019
 • Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019
 • Ferie zimowe – 27styczeń – 9 luty 2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna –     9 - 14 kwietnia 2020
 • Zakończenie roku szkolnego klas IV   - 24 kwietnia 2020
 • Święta państwowe – 11 listopada 2019, 1 maja 2020, 3 maja 2020
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019
 • Święto Patrona Szkoły –24 kwietnia 2019.
2. Uroczystości szkolne
 • Rajd integracyjny – 04 października 2019
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019
 • Święto Niepodległości – 12 listopada 2019
 • Powstanie Wielkopolskie – 27 grudnia 2019
 • Wigilie –20 grudnia 2019
 • Dzień dziecka – (dzień sportu) – 1 czerwca 2020
 • Studniówka
3. Konkursy przedmiotowe i wycieczki
 • Euroelektra – październik, styczeń
 • „Z elektroniką na ty” – od września do kwietnia
 • Super- matematyk – listopad – styczeń
 • „Pokaż język” – marzec
 • Wycieczki integracyjne klas 1. - wrzesień
 • Wycieczki klasowe przedmiotowe
 • Szkolne mistrzostwa sportowe
 • Turniej klas – cały rok szkolny
 • Europejski Dzień Języków
 • Konkursy przedmiotowe
 • Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Sportowe Mistrzostwa Szkoły
4. Egzaminy maturalne:

j. polski       – 4 maja 2020

matematyka – 5 maja 2020

j. angielski   – 6 maja 2020

 •  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 10 styczeń 2020, 23 czerwiec 2020

5. Szkolenia i obrady rady pedagogicznej – zgodnie z harmonogramem
6. Spotkania z rodzicami – zgodnie z harmonogramem
7. Plan nadzoru pedagogicznego – zgodnie z harmonogramem