Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

klasa

imię, nazwisko

Funkcja

1a

Katarzyna Krawczyk

1b

Barbara Dzikowska

 Skarbnik

1c

Agnieszka Smoczyńska

1d

Bogumiła Nogacz

2a

Magda Gąsiorowska

2b

Małgorzata Goździewska

2c

Maciej Mikosik

2d

Anna Maciejewska

3a

Monika Bauer-Kozakiewicz

3b

Grzegorz Parszuto

3c

Ewa Waszak

3d

Leszek Witczak

4a

4b

4c

4d