Jak zapewne pamiętacie jakiś czas temu wspominaliśmy o projekcie, w którym uczestniczymy i który dotyczy wydruku czaszek pierwszych Wielkopolan. Brzmi nieco makabrycznie ale wcale tak nie jest, dzięki naszej pracy plastycy na bazie wydrukowanych czaszek odtworzą twarze pierwszych poznaniaków. O wszystkim można przeczytać na stronie Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, a na własne oczy zobaczyć w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci na ulicy Księdza Ignacego Posadzego 3 w Poznaniu, do czego gorąco zachęcamy. Jest to miejsce w którym historia naszego miasta przybiera fizyczny kształt, a klimat i nastrój jaki otacza to miejsce pozostaje na długo w pamięci. Sami byliśmy i niebawem podzielimy się krótką relacją :-).

Link do strony oczywiście w komentarzu, a to co nas napawa szczególną dumą to fakt ujęcia naszej szkoły w składzie jednostek współpracujących podczas realizacji projektu.

"W projekcie udział biorą i współpracują nad różnymi elementami ekspozycji ważne i cenione instytucje naukowe, artystyczne i edukacyjne Miasta Poznania:
...
2.Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu im. ks. Piotra Wawrzyniaka, pod kierunkiem prof. Sebastiana Giedziuna przygotowuje wydruki cyfrowe czaszek do rekonstrukcji wyglądu pierwszych poznaniaków"
...
Oczywiście nie możemy zapomnieć, że nasz udział nie miał by miejsca bez naszej dzielnej drukarki Genius 3D firmy Accura, która z doskonałą precyzją wydrukowała już 2 z 4 czaszek. Dodam że wydruk jednej czaszki zajmuje łącznie ponad 100h pracy samej drukarki.

Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów klasy 3 C i 3 D w ramach historii i społeczeństwa w słoneczny wtorek 18 września 2018 r

Podróż w czasie przez stulecia historii Polski z perspektywy poznańskiego Ostrowa Tumskiego zaczyna się od zderzenia nowoczesnej architektury i nowoczesnej prezentacji początków państwowości polskiej i chrześcijaństwa w Polsce w Bramie Poznania z realnym dziedzictwem Ostrowa Tumskiego.

Kładka łącząca świat współczesny i miniony przez Śluzę Katedralną wprowadza do zabytkowej przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Ślady historii są na wyciągnięcie ręki, jak Katedra dostrzeżona w szczelinie Bramy Poznania, jej podziemia z fragmentami fundamentów i kolumn romańskich, baptysterium, Kościół Najświętszej Marii Panny i potwierdzone archeologicznie ślady palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy oraz gmach najstarszej poznańskiej wyższej uczelni Akademii Lubrańskiego.

Bliskie spotkania z architekturą i sztuką minioną pozwalały na realizacje projektu edukacyjnego gdyż udzielały odpowiedzi na pytanie: Co mówią mury i dzieła sztuki? A panoramiczne zdjęcia Poznania z tarasu widokowego Bramy poznania zawdzięczamy Damianowi z 3 C.

Kiermasz podręczników odbędzie się w piątek 14.09.2018r. o godzinie 1045 AULA.

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Brać uczniowska została miło i gorąco przywitana przez dyrektora szkoły Pawła Untermanna, poczym zobaczyliśmy teatralną inscenizację z muzyczną oprawą. Tradycyjnie już, pierwsze klasy ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia przy fasadzie budynku.

Uprzejmie informujemy, że spotkania z rodzicami klas pierwszych odbędą się 6.09.2018 o godz. 17.00. Zapraszamy. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 3 września (poniedziałek) o godzinie 9oo. Dotyczy wszystkich klas.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. Nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie nie później niż do 10 lipca 2018 r. składa w sekretariacie uczniowskim pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną (oświadczenie do pobrania w sekretariacie uczniowskim).

Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.

Dnia 22 czerwca obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego. Uhonorowani zostali wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odznaczyli się wysoką frekwencją, osiągnięciami w przedmiotach zawodowych. Gratulacje złożył dyrektor Veolii, patronatu zawodowego, Pan Gruszka . Wolontariuszy z klubu „Ośmiu Wspaniałych” nagrodziła Pani pedagog Małgorzata Kaliszewska-Kubacka. Brać uczniowska złożyła szacunek Adrianowi z klasy IIIC, zmagającego się z ciężką chorobą. Całość uświetniła piękna piosenka naszego utalentowanego ucznia, Sebastiana z klasy IC.