Oferujemy realizację zajęć zapoznawczych przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych mających na celu wprowadzenie w tematykę informatyczną. Zajęcia realizowane będą w macierzystych gimnazjach w godzinach zajęć programowych z informatyki lub zajęć dodatkowych.

pdf big Informacje szczegółowe do pobrania w pdf.

W pierwszych dniach marca uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych kształcący się we zawodach technik elektryk i technik elektronik wzięli udział w prezentacji elektronicznych urządzeń sterujących przeznaczonych dla potrzeb automatyki domowej.

Lekkie śniadanie i rozmowy o kondycji szkoły, oczekiwaniach uczniów, zamierzeniach dotyczących wyposażenia pracowni, atmosferze szkoły z perspektywy starszych – już zadomowionych i młodszych – uczących się szkoły.

 

24 lutego podczas apelu dyrektor szkoły Zbigniew Adamczak wręczył uczniom z najlepszymi wynikami w nauce stypendia ufundowane przez Radę Rodziców oraz pogratulował osiągnięć.

Aktualna punktacja w Turnieju Klas w części dotyczącej frekwencji za okres wrzesień -styczeń przedstawia się następująco:

Fotorelacja z tegorocznego balu maturalnego w Pałacu Jaśminowym w Batorowie. Zdjęcia wykonał rodzic naszego maturzysty pan Roman Gałka. Dziękujemy serdecznie za wspaniałe pamiątkowe fotografie i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na fanpage na Facebooku ER GIE-fotografia amatorska www.facebook.com/lysyzaparatem.

Z pewnością wielu z Was czeka na informacje dotyczące tegorocznego konkursu "Z Elektroniką na Ty". W tym roku będzie to już dziesiąta edycja. Oto one:

  • od 13 lutego/poniedziałek - klasy drugie -15:20 - 16:05, sala 122;
  • od 15 lutego/środa - klasy: 1B, 1C, 1D - 8:20 - 9:05, sala 121