W ramach Turnieju Klas uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły włączyli się, we wrześniu w akcję Fundacji Zaczytani.org, która po raz VI zaprosiła m. in. placówki oświatowe do udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Wielka Zbiórka Książek”.

Podczas akcji charytatywnej prowadzonej na terenie szkoły, udało się zebrać ponad 280 książek dla dzieci i dorosłych. Książki te zasilą „Zaczytane Biblioteki” tworzone przez Fundację w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz centrach aktywności lokalnej.

W ścisłej czołówce znalazły się następujące klasy:

I miejsce klasa          I C                 39 książek
II miejsce klasa  2PC 38 książek
III miejsce klasa III E 30 książek
IV miejsce klasa 2GB i 4B 26 książek
V miejsce klasa   2PA 21 książek

                                         

Zwycięzcą gratulujemy!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję tworzenia Zaczytanych Bibliotek.