Sprawozdanie z działań realizowanych w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016

1. Konkurs literacko-czytelniczy na recenzję ulubionej książki pod hasłem „Polecam z bibliotecznej półki” (kwiecień – maj);

2. Ogólnoszkolne wybory książek najchętniej czytanych przez uczniów (10 czerwca); 

3. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek w ramach programu (8 września, 6 października). Do biblioteki szkolnej zakupiono 603 egzemplarzy nowości wydawniczych, w tym 223 egzemplarzy lektur szkolnych;

4. Opracowanie Broszury dla Rodziców informującej o założeniach NPRC oraz korzyściach wynikających z czytania książek. Przekazanie broszury rodzicom podczas zebrań (klasy 1 – 8 września, pozostałe – listopad); 

5. Nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną (29 września). Współpraca obejmowała:

 • zasięgnięcie opinii w sprawie listy książek do zakupu w ramach NPRC (16 września),
 • utworzenie w szkole Punktu ze zbiorami PBP (29 września), 
 • uczestniczenie uczniów klas pierwszych w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę; 

6. „Duży czyta Małemu” – akcja realizowana w poznańskich przedszkolach pod kierunkiem pedagoga i psychologa szkolnego z udziałem chętnych uczniów: Przedszkole Nr 110 „Wesoły Domek”, ul. Świt 16a, Przedszkole „Wesoły Domek”, os. Pod Lipami 17, Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół (wrzesień - październik);

7. Czytanie pensjonariuszom – akcja realizowana w Domu Pobytu Seniora przy ul. Lechickiej 100 w Poznaniu pod kierunkiem pedagoga szkolnego z udziałem chętnych uczniów (23 września);

8. Bookcrossing – akcja przynoszenia i dzielenia się swoimi książkami przez uczniów i pracowników szkoły realizowana w ramach Turnieju Klas (wrzesień – październik);

9. „Przerwa z książką” – czytanie chętnym uczniom wybranych fragmentów nowo zakupionych książek podczas dużej poniedziałkowej przerwy realizowana we współpracy z nauczycielami polonistami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem (październik – grudzień);

10. Lekcja poetycka „Czytać poezję, to płynąć rzeką piękna… Pisać wiersze, to w rzece piękna – tonąć”– spotkanie z poetą Zygmuntem Dekiertem, członkiem Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (8 listopada);

11. Konkurs graficzny na projekt zakładki do ulubionej książki – projekt wykonany w dowolnym programie graficznym zrealizowany w ramach Turnieju Klas (październik – listopad);

12. Dwuetapowy konkurs czytelniczy „Tropem bohatera fantasy” ze znajomości treści sagi o Wiedźminie realizowany w ramach Turnieju Klas (5, 12 grudnia);

13. Konkurs „Czytamy po angielsku” z treści i słownictwa opowiadania pt. „Web” realizowany pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego w ramach Turnieju Klas (19 stycznia 2017 r.)

Zrealizowane projekty edukacyjne: 

 • W sieci uzależnień,
 • Pan Tadeusz - wczoraj i dziś w soplicowym dworku, 
 • Czy stworzenie idealnego społeczeństwa szczęśliwych ludzi jest możliwe? – Człowiek w poszukiwaniu modelu idealnego społeczeństwa, czyli różne obrazy utopii lub antyutopii, 
 • Przeczytałem, polecam… Literatura fantasy, 
 • Moja wizja przyszłości w nawiązaniu do literatury fantastycznej, 
 • Jeden z dwunastu – konkurs weryfikujący wiedzę z mitologii greckiej i dramatu antycznego, 
 • Praktyczne wykorzystanie księgozbioru o tematyce sportowej, 
 • Wartości w życiu na podstawie książki A. De Saint-Exupery Mały Książę.