Lista nauczycieli w roku szkolnym 2021/22

Lp nazwisko imię przedmioty/funkcja
1 Bakulin  Wojciech  W-F
2 Balcerzak Anna  matematyka
3 Bartecka Iwona  W-F
4 Bezzina Rainer  inf.przedm. zawodowe
5 Boguta Andrzej  fizyka
6 Buchting - Soza Roberto  inf.przedm. zawodowe
7 Budziak  Anna  matematyka
8 Czerniejewicz Małgorzata  elktr.przedm. zawodowe / kier. praktyk
9 Dziubała  Piotr  język niemiecki
10   Englert- Balcerowska Emilia  język niemiecki
11 Fliegner Jan  elktr.przedm. zawodowe
12 Giedziun Sebastian  inf.przedm. zawodowe
13 Giedziun  Wioletta  muzyka
14 Hejdysz Kamila  język angielski
15 Horowska Alicja  język angielski
16 Jąder  Wiesław  elktr.przedm. zawodowe
17 Jeżyk Edyta  WDŻ / biblioteka
18 Justkowiak Jacek  W-F
19 Kaczmarek  Marta  matematyka
20 Kaliszewska-Kubacka   Małgorzata  / pedagog
21 Kartawik Irena  historia
22 Kaźmierczak  Andrzej  elktr.przedm. zawodowe
23 Klemens  Marek  elktr.przedm. zawodowe
24 Kodyniak  Anna  geografia
25 Kowalska Agnieszka  / psycholog
26 Kozubiński Mikołaj  W-F
27 Krupińska  Barbara  inf.przedm. zawodowe
28 Kryczka Bartłomiej  W-F
29 Kubiak  Michał  inf.przedm. zawodowe
30 Lisiak -Wichtowska Agnieszka  język angielski
31 Łukowska Renata Historia
32 Marchewka Katarzyna  język angielski
33 Materka Małgorzata  matematyka
34 Matysiak Agnieszka  geografia
35 Nowicki Artem  inf.przedm. zawodowe
36 Ostałowska Anna  język polski, biblioteka
37 Pawlaczyk Daria  geografia, edb  / wicedyrektor
38 Pawlak Wioletta  elktr.przedm. zawodowe
39 Przygoda Magdalena  chemia, d. gospodarcza, p.prz
40 Ptasiński Marcin  język polski
41 Pohl Karina  elktr.przedm. zawodowe
42 Rawecka Anna  matematyka
43 Rejewska Paulina  inf.przedm. zawodowe, informatyka
44 Serek Róża  biologia
45 Sobański  Krzysztof  historia
46 Szydeł  Adam  inf.przedm. zawodowe
47 Śledź Bartosz  inf.przedm. zawodowe
48 Untermann Paweł  elktr.przedm. zawodowe / dyrektor
49 Walczak Anna inf.przedm. zawodowe
50 Wasielewski Jacek  religia
51 Wełnitz Piotr  inf.przedm. zawodowe
52 Wiśniewski Tomasz  język niemiecki
53 Witkowska - Babat  Ewa  język angielski
54 Zemmler  Julita  język polski