Lista nauczycieli w roku szkolnym 2020/21

Lp nazwisko imię przedmioty/funkcja
1 Bakulin  Wojciech  W-F
2 Balcerzak Anna  matematyka
3 Bartecka Iwona  W-F
4 Bezzina Rainer  inf.przedm. zawodowe
5 Boguta Andrzej  fizyka
6 Buchting Roberto  inf.przedm. zawodowe
7 Budziak  Anna  matematyka
8 Czerniejewicz Małgorzata  elktr.przedm. zawodowe / kier. praktyk
9 Dziubała  Piotr  język niemiecki
10   Englert- Balcerowska Emilia  język niemiecki
11 Fliegner Jan  elktr.przedm. zawodowe
12 Freitag  Krzysztof  religia
13 Giedziun Sebastian  inf.przedm. zawodowe
14 Giedziun  Wioletta  muzyka
15 Hejdysz Kamila  język angielski
16 Horowska Alicja  język angielski
17 Jąder  Wiesław  elktr.przedm. zawodowe
18 Jeżyk Edyta  WDŻ / biblioteka
19 Justkowiak Jacek  W-F
20 Kaczmarek  Marta  matematyka
21 Kaliszewska-Kubacka   Małgorzata  / pedagog
22 Kartawik Irena  historia
23 Kaźmierczak  Andrzej  elktr.przedm. zawodowe
24 Klemens  Marek  elktr.przedm. zawodowe
25 Kodyniak  Anna  geografia
26 Kowalska Agnieszka  / psycholog
27 Kozubiński Mikołaj  W-F
28 Krupińska  Barbara  inf.przedm. zawodowe
29 Kryczka Bartłomiej  W-F
30 Kubiak  Michał  inf.przedm. zawodowe
31 Lisiak -Wichtowska Agnieszka  język angielski
32 Majewska Joanna  geografia
33 Marchewka Katarzyna  język angielski
34 Materka Małgorzata  matematyka
35 Matysiak Agnieszka  geografia
36 Nowicki Artem  inf.przedm. zawodowe
37 Ostałowska Anna  język polski, biblioteka
38 Palczyński Eugeniusz  elktr.przedm. zawodowe
39 Pawlaczyk Daria  geografia, edb  / wicedyrektor
40 Pawlak Wioletta  elktr.przedm. zawodowe
41 Przygoda Magdalena  chemia, d. gospodarcza, p.prz
42 Ptasiński Marcin  język polski
43 Pohl Karina  elktr.przedm. zawodowe
44 Rawecka Anna  matematyka
45 Różańska Maria  inf.przedm. zawodowe, informatyka
46 Serek Róża  biologia
47 Sobański  Krzysztof  historia
48 Szydeł  Adam  inf.przedm. zawodowe
49 Śledź Bartosz  inf.przedm. zawodowe
50 Untermann Paweł  elktr.przedm. zawodowe / dyrektor
51 Wasielewski Jacek  religia
52 Wełnitz Piotr  inf.przedm. zawodowe
53 Wiśniewski Tomasz  język niemiecki
54 Witkowska - Babat  Ewa  język angielski
55 Zemmler  Julita  język polski