Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 lp

termin

tematyka

1

2.09.2021 godz. 18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV stacjonarnie
2 18.11.2021 godz. 18.00

Śródsemestralne spotkaniaz nauczycielami

/MS Teams/

3 16.12.2021 godz. 18.00

Zebraniaz rodzicamiklas czwartych

/MS Teams/

4 14.01.2022 godz. 18.00

Zebrania z rodzicamiklas I-III

 /MS Teams/

5

21.04.2022 godz. 18.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

/MS Teams/