2 pracownie DiUTK wyposażone w drukarki 3D, sprzęt pomiarowy i diagnostyczny.