Z pewnością wielu z Was oczekuje na informacje dotyczące tegorocznego konkursu Z ELEKTRONIKĄ NA TY”.  W tym roku jest to już piętnasta edycja.

ADRESACI KONKURSU: uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 uczący się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk,, technik energetyk,

CEL: rozwijanie praktycznych umiejętności technicznych,

FORMA: prace praktyczne np. układy, urządzenia, makiety, gabloty, autorskie oprogramowanie, filmy, prezentacje, animacje, pomoce naukowe z dziedziny elektryki, elektroniki, energetyki lub informatyki wraz z dokumentacją techniczną, wykonane pojedynczo lub zespołowo,

UWAGA: Do konkursu można zgłaszać prace oryginalne, nie biorące udziału w innych konkursach.

TERMIN ZGŁOSZENIA I ODDANIA PRACY: do  dnia 5  kwietnia 2024 roku,

zgłoszenia prac konkursowych poprzez dziennik elektroniczny przyjmuje koordynator  konkursu: pani Wioletta Pawlak,

NAGRODY: sponsorem nagród jest Oddział Poznański Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

CZŁONKOWIE KOMISJI KONKURSOWEJ: nauczyciele przedmiotów zawodowych,

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD:  26 kwietnia 2024 r.

Mottem tegorocznego konkursu niech będą następujące słowa:

Umysły są jak spadochrony, działają tylko gdy są otwarte!

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Wioletta Pawlak