1 września odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym. Pan dyrektor powitał uczniów klas pierwszych, towarzyszących im rodziców oraz grono pedagogiczne, życząc dobrego nowego roku. Po uroczystym spotkaniu uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do sal lekcyjnych. Spotkania inauguracyjne uczniów z klas starszych odbyły się w wyznaczonych salach lekcyjnych według harmonogramu.