W dniu 11 marca 2021 roku uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” zasiedli do współzawodnictwa w rozwiązywaniu zadań olimpijskich.  W zawodach wzięło udział dwóch uczestników w grupie teleinformatycznej oraz pięciu m
uczestników w grupie elektronicznej.

    W naszej szkole gościliśmy zawodników wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów.

    Nad przebiegiem olimpiady czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady pod przewodnictwem przedstawiciela Politechniki Poznańskiej pana dra inż. Radosława Szczerbowskiego.

   Wyniki zawodów II stopnia olimpiady zostaną opublikowane na stronie internetowej www.euroelektra.edu.pl do dnia 5 kwietnia 2021 r.

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Wioletta Pawlak